Vol311女神Emily顾奈奈私房丝袜主题黑色吊带蕾丝袜极致魅惑写真66P顾奈奈画语界

Vol311女神Emily顾奈奈私房丝袜主题黑色吊带蕾丝袜极致魅惑写真66P顾奈奈画语界

三十二、经络自手交肩至脑后,出耳上,下夹车至缺盆,三阳经左右六根,自缺盆回往颈夹已成十二根,共十八根,皆环贴颈项。今世俗人了不可曉,視其壽書,而不用其言,以為書不可信用也。

事禍必更有禍,責在其後。至谓一昼夜必行五十周,则凿矣。

故以事報,諸真人慎之。令語言可知,不失天規矩。

莱菔子、苏子、杏仁下气润燥,肺气滞于大肠者宜之。此《准绳》谓∶溲血、淋血、便血,三者虽前后阴不同,而受病则一。

十五、每于项旁揉时,摸得腹中及胁下之积直冲而上,走结喉内消。 但貪長生活之道,思得駕乘,為大神奉使。

但貪長生活之道,思得駕乘,為大神奉使。或问∶气即火也,血即水也,儿在胎中,气血已具,是气血亦先天所生;六味补水,八味补火,是水火亦后天所养。

Leave a Reply